มาดูความแตกต่างของ [email protected] กับ LINE OA 1