โฆษณา Youtube, youtube ads

Youtube ads

คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าปัจจุบันคนไทยดู Youtube แทนสื่อTVพื้นฐานไปแล้ว และด้วยเหตุนี้ ทาง Google จึงร่วมมือกับ Youtube ในด้านการจัดการบริหารโฆษณา Youtube จึงเป็นอีก 1 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้เช่นกัน


รูปแบบการลงโฆษณา Youtube  


 

- Youtube In Search Ads : ฟังค์ชั่นนี้ เป็นทฤษฎีคล้ายๆกับ Google Search ที่ทางทีมงาน Youtube ได้มีแนวความคิดเสนอวิดีโอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชมที่กำลังค้นหาสิ่งต่างๆ บน Youtube 

- Youtube In Stream Ads : การนำวิดีโอที่เราต้องการโฆษณาไปฝั่งไว้ในวิดีโอเพลงลิสต์ เปรียบเสมือนโฆษณาที่เราเคยเห็นทางช่องทีวีต่างๆ ที่ระหว้างพักรายการจะมีโฆษณาแสดงให้เห็นกัน โดยข้อแตกต่างจากทีวี คือการที่ผู้ชมของเราสามารถทำการ Skip วิดีโอได้หากต้องการรับชมคอนเท้นต์มากกว่าในเวลา แต่หากทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการที่จะให้โฆษณาของเรานั้นให้ผู้ชมรับชมมากเป็นกรณีพิเศษ สามารถเลือกการลงโฆษณาอีกแบบ Non Skip ซึ่งหมายความว่าต้องยอมที่จะเพิ่มงบประมาณมากขึ้นสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว

- Youtube In Display Ads : เหมือนการแปะหน้าร้านในรายการช่วงที่มีการรันนิ่งอยู่ระหว่างผู้รับชมกับเจ้าของสิงค้า โดยรูปแบบการจัดวางป้ายโฆษณาจะอยู่ตำแหน่งในการวางป้ายโฆษณาทั้งด้านขวามือของวิดีโอเพจนั้นๆ 

- Youtube Overlay Ads : ป้ายโฆษณาที่สามารถวางไว้ในรายการวิดีโอขณะที่กลุ่มเป้าหมายกำลังรับชมรายการอยู่ได้ โดยผู้รับชมเองสามารถกดปิดโฆษณา เพื่อรับชมคอนเท้นต์ได้เพียงอย่าง

 

Featured in