บริการ Thainet Media Training

บริการอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ครบวงจร ที่จะสอนให้คุณเป็นนักวางแผนการตลาดออนไลน์ตั้งแต่เริ่ม จนเป็นมืออาชีพ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อพัฒนาระบบคิดของผู้เข้าอบรม ให้เกิดกระบวนการเป็นนักคิดว่าแผนสื่อบนออนไลน์โดยเฉพาะ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงทักษะเชิงกลยุทธ์ในองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารสู่เป้าหมายขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำทักษะเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่องค์กรได้


 • เจาะลึกถึงการทำ โฆษณา Google,Facebook,Youtube อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
  • ความเป็นมาของการตลาดออนไลน์ บนสื่อออนไลน์ต่างๆ
  • ความแตกต่างระหว่าง Paid search และ Organic search
  • เจาะลึกถึงวิธีการทำโฆษณา ตั้งแต่ Setup Account จนถึง Optimize โฆษณา
  • เรียนรู้ Feature และจุดเด่นต่างๆที่จะทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพ พร้อมเทคนิคการ Bidding เพื่อให้โฆษณาอยู่ในอันดับที่ดีที่สุด
 • วิธีการตั้งค่าและสร้าง Account เพื่อให้โฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • เรียนรู้และทำความเข้าใจ Google,Facebook,Youtube Account
  • Navigation
  • Account Set Up
 • เรียนรู้ส่วนต่างๆของ Campaign โฆษณา และวิธีในการตั้งค่า Campaign
  • เจาะลึกเกี่ยวกับ Components of a Campaign
  • Campaign Setting
  • Campaign Set Up
 • ตั้งค่า Ad Group เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา
  • เรียนรู้วิธีการในการตั้งค่า Ad Group ให้โฆษณามีประสิทธิภาพสูงสุด
  • Ad Group Set Up Ad
 • กลยุทธ์ในการคิดคำ Keywords, Ads Group ให้เหมาะสมกับกลุ่มโฆษณา
  • เรียนรู้ใช้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยหา Keywords ที่มีประสิทธิภาพแบบง่ายๆให้กับคุณ
  • เรียนรู้กลยุทธ์การ Develop Keyword Ideas
Featured in