บริการ SEO, รับทำ SEO

 

บริการ SEO  

มีรูปแบบลักษณะ On Page และ Off Page โดยใช้วิธีการปรับแต่งเว็บไซด์หรือ นำ Keyword ที่ต้องการมาปรับแต่งและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เพื่อจัดทำบริการ SEO ปัจจัยที่สำคัญคือการนำสินค้าและเนื้อหาการให้บริการ มาปรับแต่งให้ถูกต้องสำหรับรับ ทำ SEO เพื่อให้ทาง Google, Yahoo, Bring, Alexa ได้ทำการค้นหาและเห็นข้อมูลของเรา จากนั้นจะมีการเรียกผลการค้นหาจากเว็บไซต์ของเรา นำไปแสดงผลบนโฆษณา browser หน้าแรก ที่เราต้องการ


 

ส่วนการ รับ ทำ SEO มี 2 วิธี

 


 

1. ทำ SEO แบบ On Page

  •   ปรับแต่งโครงสร้างของเว็บไซต์ ที่ต้องการจะจัดทำ อาทิเช่น การกำหนดรูปแบบ URL และ การตั้งชื่อ Directory Files
  •   ปรับแต่งและออกแบบโค้ดภายในหน้าเว็บเพจ ประกอบด้วยการแก้ไข หรือเพิ่มเติม Title Page
  •   เขียนเนื้อหาที่ไม่ซ้ำ หรือ คัดลอกมาจากบทความผู้อื่น เพื่อป้องกันการถูก Google มองว่าเป็น Spam
  •   ดำเนินการแทรก meta keyword และ meta description (Meta Tag) เพื่อเน้นข้อความที่ต้องการในเว็บไซต์

2. ทำ SEO แบบ Off Page

  •  นำลิงค์เว็บไซต์ของตัวเอง ไปโปรโมทแบบ Web Directory Submission ลงในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  •  โปรโมทบทความหรือเนื้อหา แบบ Article Submission หรือ Social Bookmark
  •  ใช้เครื่องมือในการแลกลิงค์กับเว็บไซต์พันธมิตรต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ


ขั้นตอนการตรวจสอบผลบริการ SEO 

  •  ตรวจสอบอันดับ จากคำหลักที่เราได้จัดทำหรือปรับแต่งแล้ว ด้วยวิธีลัด ctr+n บน browser ของ google 
  •  จำนวน Traffic User หรือ จำนวน ผู้เข้าเว็บไซต์ โดยตรวจสอบจากแหล่งทีมาของ User ต่างๆ ว่ามีการเข้าถึงเว็บไซต์เราจากการจัดทำ SEO ด้วยคำหลักใด้บ้าง
  •  ตรวจสอบปริมาณจำนวนลิงค์บนเว็บไซต์อื่นๆ หรือ พันธมิตรของเรา ที่ได้รับโปรโมตออกไป 
Featured in