โฆษณา Instagram, โปรโมท เพจ Instagram

โฆษณา Instagram

​​​​​​การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคในยุดดิจิตอล เริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างแบรนด์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ นั้นคือ ช่องทาง การโฆษณา instagram  เนื่องด้วยมีผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านคน และประเทศไทยถือได้ว่ามีจำนวนผู้เข้าใช้มากอันดับต้นๆของโลก จากสถิติที่ประกาศออกมา โอกาสของผู้ที่สนใจการเข้าถึงกลุ่มลกค้าของตัวเองเริ่มเล็งเห็นความสำคัญในสื่อ Soical Media นี้เป็นอย่างมาก

Instragram ร่วมมือกับ facebook ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการคิดค้นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถมีโอกาสในการลงโฆษณาบน Instagram โดย Facebook ได้นำโปรแกรมพัฒนา AI มาใช้ร่วมกันให้สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนในแต่ละกิจกรรมที่ต้องการลงโฆษณา, มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเพจ, เช็คข้อมูลได้ตลอด 24 ชม. 


โปรโมท เพจ Instagram

1. โฆษณา Instagram

 

  • Page Like  เป็นรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเชิญชวนหรือแนะนำเพจบริการสินค้าของคุณให้กลุ่มเป้าหมายของตนเองได้รู้จัก 
  • ฺBoots Post เป็นรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการแนะนำบริการ สินค้า โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งที่เป็นแฟนเพจ และยังไม่เคยเป็นแฟนเพจเรามาก่อน ส่วนนี้จะช่วยเพิ่ม Engagement ในด้านการตลาดเชิงรุก โดยวัดค่าการตีกลับจาก Comment, Like และ Message Inbox เป็นต้น
  • To Website/Mobile  เป็นรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซหรือแอฟพลิเคชั่นอยู่แล้ว สามารถนำลิงค์ของตนเอง มาโฆษณาและทำการตลาดผ่าน Instagram ได้ซึ่งจะช่วยให้สามารถ Reach กลุ่มเป้าหมายใน Instagram รู้จักเว็บไซต์หรือแอฟพิลเคชั่นของคุณมากยิ่งขึ้น

 

 

2.  บริการสร้างเพจและดูแลโปรโมท เพจ instragram เนื่องจากการจัดการและการให้คำปรึกษาตั้งแต่แรกเริ่มที่ดี จะช่วยเพิ่มในการลง โฆษณา instragram ให้มีประสิทธิภาพสูง เห็นผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับควบคุมงบประมาณการตลาดที่ไม่บานปลาย หมดปัญหาเรื่อง Fake Likes เพราะเราไม่สนับสนุน “Likes ไร้คุณภาพ” จึงมั่นใจได้ว่าทุก Like ที่เกิดขึ้น เกิดจากการทำการตลาดที่ดีจริงๆ เท่านั้น โดยเราจะดูแลตั้งออกแบบกลยุทธ์ของเพจให้เข้ากับธุรกิจของคุณ พร้อมกับโพสเนื่อหาข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น ที่ดูแลกำกับโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

Featured in