บริการ email marketing, อีเมล์

บริการ email marketing

บริการส่งจดหมายอิเลคทรอนิกออนไลน์ จากประสบการณ์การวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ ทีมีมายาวนาน ปฎิเสธไม่ได้ว่า E-Mail เป็นเครื่องมือและหัวใจสำคัญที่ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว
และแม่นยำอีกหนึ่งช่องทางเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการขยายฐานสมาชิก และสร้างจำนวนสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ สำหรับองค์กร 

ดังนั้นจดหมายอิเลคทรอนิกออนไลน์ สามารถช่วยเติบเต็มการตลาดออนไลน์ของคุณให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งลักษณะแบบข้อความ รูปภาพ รวมถึงรูปแบบต่างๆ
ในงบประมาณที่คุณสามารถควบคุมได้จากปริมาณจำนวนที่ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ


 

Featured in