บริการ Direct Mail

บริการ Direct Mail

บริการส่งจดหมายหรือจัดส่งข้อมูลจ่าวสาร ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ด้วยบริการตรวจสอบฐานข้อมูลและจัดระเบียบหมวดหมู่ที่พร้อมใช้ส่งไปตามแหล่งข้อมูลที่ต้องการจัดส่ง เพื่อความรวดเร็ว สะดวก และแม่นยำ ตอบสนองทุกธุรกิจเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร และแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

Featured in