บริการ SMS, sms marketing

sms marketing

บริการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีการจัดฐานข้อมูลที่เลือกเอาไว้ ซึ่งช่วยการแจ้งข่าวสาร และบอกโปรโมชั่นต่างๆ
ให้กับเครือข่ายสมาชิกของท่านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และคุ้มค่าที่สุด ทั้งในรูปแบบข้อความ หรือ รูปภาพ

Featured in